Entries by

Miništranstké MAXIstretko

V nedeľu 20.10. sa stretli naši miništranti na miništrantskom maxistretku. Dario im vysvetlil ako sa viaže cingulum, Cyro a Aďo zasa priblížili novú miništrantskú súťaž. Pán farár Marián ich povzbudil k miništrovaniu a potom si zahrali futbal pri krásnom jesennom počasí na ihrisku za kostolom.

Stretli sa deti a seniorky

V druhý štvrtok v mesiaci sa stretávajú v saleziánskom stredisku Kaťák kresťanské seniorky. V štvrtok 10. októbra však bolo „stretko“ výnimočné. Deti z cirkevnej základnej školy pod vedením p. učiteľky Bibiány Kulovej si pripravili pekný, tvorivý program: básničku, scénky, tanec, spev. Po ňom sa spolu porozprávali. Ďakujeme.