Entries by Dušan Mišovec

PASTIERSKY LIST na Prvú adventnú nedeľu 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska                          na Prvú adventnú nedeľu 2021 Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude […]

Zbierka na Charitu

Dnes je vyhlásená Zbierka na Charitu. Diecézna charita Žilina potrebuje v tomto čase zatvorených kostolov našu pomoc. Prosíme o vašu štedrosť, pošlite svoj dar na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si vyberte inú možnosť podpory, na plagáte sú viaceré spôsoby / šek, QR kód, odovzdanie kňazovi… ĎAKUJEME!

Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Krista Kráľa – 21. november 2021

Liturgický kalendár:V pondelok je spomienka svätej Cecílie, panny a mučenice.V stredu je spomienka svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa v roku C. Otec biskup Tomáš ďakuje za zbierku na katedrálu slovami: Drahí veriaci, chcem vám úprimne poďakovať za zbierku na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Darované prostriedky v zbierke za Žilinskú […]

Tretie celoslovenské stretnutie členov ADMY v Prešove

Aj v tomto roku sa združenie ADMA na Slovensku stretlo prvý septembrový víkend pod vedením don Pavla Gracha v Prešove. Zúčastnila sa ho aj saleziánska Gabika Bauerová, ktorá je delegátkou strediska v Dubnici nad Váhom. Téma stretnutia „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,“ obsahovala informácie o rôznych prejavoch úcty a lásky k Božej matke počas stáročí, o ktorých písali mnohí svätci, aj duchovní […]

Duchovné cvičena dubnickej ADMY

V dňoch 16-19. septembra sa členovia združenia ADMA v Dubnici nad Váhom zúčastnili duchovných cvičení pod vedením don Petra Bicáka v exercičnom dome Skalka. Obsahom témy „Urobte všetko, čo Vám povie,“ bola Božia Láska k nám a naša láska k  Bohu.  „Najviac ma oslovila myšlienka, že môj duch oživuje dušu, moja duša oživuje telo. Sme povolaní, […]