A šarkan lietal…

Krásne nedeľné popoludnie prišli stráviť rodiny s deťmi za kostol sv. Jána Bosca. Aj keď sa ráno zdalo, že sa na strome ani lístok nepohne, popoludní sa predsa len rozfúkalo. Vo vzduchu sa vznášali šarkany rôznych farieb a veľkostí. Ako minulý rok, tak aj tento bola vyhlásená súťaž o najväčšieho, najvyššie lietajúceho a najkrajšieho doma vyrobeného šarkana. Z púšťania šarkanov mali veľkú radosť nielen deti ale aj dospeláci. Všetkým pomocníkom a organizátorom ďakujeme za príjemne strávené nedeľné popoludnie.

Tomáš Benko