Zrekonštruované sochy sú späť

Po jedenástich rokoch od začiatku rekonštrukcie sa sochy lotrov z krížov na kalvárii opäť vrátili na svoje pôvodné miesto.

Symbolické bolo, že sa sochy osadili práve počas veľkého týždňa, kedy je toto miesto mimoriadne navštevované. Veriaci, ktorí sa tento rok prichádzali pomodliť individuálne krížovú cestu na dubnickú kalváriu našli sochy na svojom mieste od zeleného štvrtka.

Rekonštrukciu vykonal p. Pavol Štefčík, ktorého viacerí veriaci poznajú pre jeho nezabudnuteľný spev nielen pri liturgických sláveniach.

Ako uviedol reštaurátor: “Po odstránení početných starých náterov bola zistená pokročilá deštrukčná činnosť hniloby na oboch drevených plastikách. Na jednej až na 90%. Z plastiky sa dali zachrániť iba nohy a jedna ruka. Hlava, trup a jedna ruka boli vyrezané nanovo z lipového dreva.“

Po vyrezaní sa plastika musela skompletizovať. Druhá socha lotra, ktorá bola menej poškodená bola vyčistená od hnilých zbytkov dreva a dolepená  novým drevom. Samozrejme po dlhom vysušovaní. Potom prebehlo zakonzervovanie materiálu, tmelenie a následne konečné nátery.


Ako sa ďalej vyjadril: „nebola to vôbec jednoduchá úloha a nie vždy sa mi s prácou darilo tak, ako by som chcel“.

Môžeme dúfať, že sochy budú ešte dlho plniť svoju umeleckú a sakrálnu funkciu.