Zmeny u dubnických saleziánok

Tu na našej zemi sme iba pútnici na ceste do nebeského kráľovstva. Potvrdzuje to aj život rehoľníkov a rehoľných sestier. Dnes sú tu a zajtra inde.

O zmenách v komunite saleziánov sme už informovali. Týka sa to však aj dubnických sestier saleziánok. K 1. augustu sa z Dubnice sťahovali 3 sestry: sr. Lenka Pukajová do Šamorína, sr. Aďa Badíková do Michaloviec a sr. Ela Holá do Rožňavy.

Každá z nich tu urobila veľmi veľa dobrého. A so svojimi kvalitami budú veľkým obohatením pre ich nové komunity. Sprevádzajme tieto sestry v modlitbe.

Zmeny našťastie prinášajú aj vítanie nových sestier. Do Dubnice nad Váhom prichádzajú tri nové. Sr. Gabriela Bauerová prichádza z Michaloviec, sr. Elena Caunerová z Trnavy a sr. Františka Martinková z Nitry – Orechovho dvora. Podrobnejšie ich ešte predstavíme.

Nateraz len: sestry, vitajte a nájdite tu domov. Aspoň teda ten pozemský. Hej, vieme, že naozaj doma budeme až v Nebi. Ale taká predchuť Neba môže byť hádam už aj tu. A aj vďaka vašej prítomnosti… :)                            pp