Zápisy – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv.Dominika Savia informuje o možnosti zapísať Vaše dieťa do materskej školy alebo do prvého ročníka ZŠ. Pre viac informácií kliknite na príslušný odkaz :