Viktória Tarabová koncertovala v Dubnici

Na sviatok Zjavenia Pána zorganizovalo mestské kultúrne stredisko v Dubnici nad Váhom koncert mladej talentovanej speváčky a hudobníčky Viktórie Tarabovej. Odohral sa v dubnickom kaštieli za prítomnosti primátora mesta Mgr. Petra Wolfa. Viktóriu hudobne doprevádzali na klávesoch a cajone Michal Granát, na gitare Filip Siekel a na husliach Vladimír Bačík. Mnohých mladých z nášho strediska, ktorý prišli na koncert oslovili hlboké texty, ktoré si speváčka sama skladá a úprimnosť prejavu. Diváci dokonca mohli navrhnúť názov jednej skladby, ktorú zahrala. Mnohí prirovnávajú Viktóriu Tarabovú k Sime Martausovej pre podobný štýl hudby a pre vieru, ktorá sa odráža v jej prejave.

Link na jednu pieseň z koncertu:

Link na jej najznámejšiu skladbu:

Ján Drgoň SDB