Učiteľská púť do Krakova

Ráno v posledný aprílový deň bolo pred Kaťákom rušno. Učitelia sa spolu s niektorými rodinnými príslušníkmi chystali za hranice Slovenska. Ich kroky, teda skôr kolesá aut viedli do kráľovského mesta Krakov. Tu okrem ich púte prebiehali PGSI, kde súťažili aj slovenskí športovci. Viac o PGSI sa dočítate tu.

Po úvodnej sv. omši v saleziánskej kaplnke nasledovala prechádzka po Misijných chodníčkoch. Je to prehliadka skoro celého (misijného) sveta, nájdete ju v saleziánskom stredisku v Krakove. Cez odborný výklad misijnej dobrovoľníčky sa dozvedeli o živote kmeňoch v Afrike, Papui, Eskimákoch (ktorí sa správne nazývajú Inuiti), Indiánoch v USA, v Peru a tiež o živote v slumoch.

Nasledovala prehliadka centra Krakova, kde najdôležitejšou časťou prehliadky, bolo nájsť zmenáreň. Po uspokojení týchto potrieb už boli sústredení na krátky výklad dona Pavla Piatrova, ktorý tu študoval. Najznámejšou zastávkou na prehliadke bol Rynek Glowny, ktorý netreba približovať. V závere dňa si učitelia mohli vychutnať atmosféru nočného Krakova, ktorá bola veľmi príjemná.

Druhý deň začal sv. omšou v kaplnke saleziánskeho kostola, kde slúžil jednu zo svojich primičných omší, dnes už svätý Ján Pavol II.. Po nej nasledovala prehliadka Wawela, konkrétne Wawelskej katedrály, ktorá je zasvätená sv. Stanislavovi a sv. Václavovi. Následne posilnení obedom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch absolvovali prednášku o sv. sestre Faustíne a Božom milosrdenstve. Počas pobytu v Sanktuáriu sa zúčastnili korunky Božieho milosrdenstva, ktorý tu mal neopakovateľnú atmosféru. Posilnení Božou milosťou bol čas vrátiť sa späť domom. Ešte krátka zastávka v Starej Bystrici a ide sa späť do plného pracovného nasadenia medzi deti.

Klára Kubištelová

(Foto: Klára Kubištelová, Eva Grúliková)