Tábor „V neznámych vodách“ – 1. deň lodného denníka

Píše sa deň 2.7. 2018. Dnes sa začala naša plavba za pokladom. Náš hlavný kapitán potreboval naverbovať nejakých nových pirátov. Veľmi potreboval pomôcť a našlo sa veľa detí, čo je super. Aspoň nebudeme v tom len my sami. Lenže sme zistili, že proti nám bojuje Davione a chce nás predbehnúť v hľadaní pokladu. Dúfame, že sa nám podarí nájsť poklad skôr ako on a my proti nemu zvíťazíme.

Počet detí: 80
Počet hlavných kapitánov : 1
Počet kapitánov: 6
Počet dôstojníkov: 26
Počet zasvätených duší : 5

(text: Veronika Jankechová; foto: sr. Edita FMA)

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.