Sviatosť manželstva

Snúbenci sa prídu prihlásiť a spísať zápisnicu s pánom farárom najmenej 3 mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Treba prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15:00 do 17:00 alebo si dohodnúť telefonicky (0904 890 582) iný termín.

K prihláseniu je treba priniesť sobášnu zápisnicu z matriky z Miestneho úradu v Dubnici nad Váhom (na matriku treba prísť s rodnými listami). V prípade, že snúbenci sú krstení mimo Dubnice, treba priniesť aj krstný list.

Pri spísaní zápisnice si snúbenci dohodnú spôsob prípravy. V našej farnosti sú prípravy uvedené tu:

Sobášne náuky 2019

Stretnutia s kňazom

1. Vierouka 9. 2. 2019   4. 5. 2019 3. 8. 2019
2. Morálka 16. 2. 2019 11. 5. 2019 10. 8. 2019
3. Sviatosti   23. 2. 2019 25. 5. 2019 24. 8. 2019
4. Sviatosť manželstva 9. 3. 2019   1. 6. 2019   14. 9. 2019

Stretnutia s manželmi

5. Manželský  život 16. 3. 2019 8. 6. 2019 7. 9. 2019

                           

 Začiatok náuky je vždy o 9:00 hod. v Katolíckom dome.