Sviatosť manželstva

Snúbenci sa prídu prihlásiť a spísať zápisnicu s pánom farárom najmenej 3 mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Treba prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15:00 do 17:00 alebo si dohodnúť telefonicky (0904 890 582) iný termín.

K prihláseniu je treba priniesť sobášnu zápisnicu z matriky z Miestneho úradu v Dubnici nad Váhom (na matriku treba prísť s rodnými listami). V prípade, že snúbenci sú krstení mimo Dubnice, treba priniesť aj krstný list.

Pri spísaní zápisnice si snúbenci dohodnú spôsob prípravy. V našej farnosti sú prípravy uvedené tu:

Sobášne náuky 2018

Stretnutia s kňazom

1. Vierouka 17. 2. 2018   5. 5. 2018 11. 8. 2018
2. Morálka 24. 2. 2018 12. 5. 2018 18. 8. 2018
3. Sviatosti   3. 3. 2018 19. 5. 2018 25. 8. 2018
4. Sviatosť manželstva 17. 3. 2018   2. 6. 2018   8. 9. 2018

Stretnutia s manželmi

5. Manželský  život 10. 3. 2018 9. 6. 2018 1. 9. 2018

                           

 Začiatok náuky je vždy o 9:00 hod. v Katolíckom dome.