Sviatosť manželstva

Snúbenci sa prídu prihlásiť a spísať zápisnicu s pánom farárom najmenej 3 mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Treba prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15:00 do 17:00 alebo si dohodnúť telefonicky (0904 890 582) iný termín.

K prihláseniu je treba priniesť sobášnu zápisnicu z matriky z Miestneho úradu v Dubnici nad Váhom (na matriku treba prísť s rodnými listami). V prípade, že snúbenci sú krstení mimo Dubnice, treba priniesť aj krstný list.

Pri spísaní zápisnice si snúbenci dohodnú spôsob prípravy. V našej farnosti sú prípravy uvedené tu:

Sobášne náuky 2020

Stretnutia s kňazom 
1. Vierouka   29. 2. 2020   9. 5. 2020   8. 8. 2020
2. Morálka     7.  3. 2020 16. 5. 2020 15. 8. 2020
3. Sviatosti   14. 3. 2020   6. 6. 2020 29. 8. 2020
4. Sviatosť manželstva   21. 3. 2020  13. 6. 2020 12. 9. 2020

Stretnutia s manželmi

5. Manželský  život  28. 3. 2020  23. 5. 2020   5. 9. 2020

                      

                            Začiatok náuky je vždy o 9,00 hod. v Katolíckom dome.