Svätý Jozef doprial chlapom nielen počasie

Prvého mája, na sviatok sv. Jozefa robotníka, bol v Dubnici po druhý raz zorganizovaný Deň mužov.
Minulý rok sa podujatie uskutočnilo na chate v Slavnickom Podhorí. Tentoraz saleziáni pre miesto akcie vybrali farský dvor. Ako bolo zrejmé už z plagátu, program podujatia bol jasný:

  • práca (kosila sa tráva, natierali sa bráničky, rezalo a štiepalo sa drevo, zváralo sa, varil sa guláš,
    čistila sa terasa Kaťáku a dokonca sa aj betónovalo),
  • modlitba (spoločná sv. omša aj modlitba pred prácou, požehnanie),
  • občerstvenie (guláš a pivo).

Stretnutím sprevádzal taký náš „domáci hosť“ Tono Červeň, ktorý mal príhovor a viedol aj rozhovory s chlapmi.

Dobrá atmosféra panovala nielen pri výbornom guláši, ktorý uvaril Igor Bezecný s pomocníkmi, ale aj pri práci.

Všetci si tak trochu uvedomovali, že o počasie sa postaral sv. Jozef, lebo aj deň pred akciou aj po nej pršalo, ale počas Dňa mužov nespadla ani kvapka.