Bohoslužby cez Veľkonočné Trojdnie a ďalšie dni

Všetky sv. omše a liturgické slávenia z nášho farského kostola sv. Jakuba vysielame cez internet. Tu je link: https://www.youtube.com/channel/UC0DPjnJbc92orE4a1RsLEQQ

Každý večer o 20:00 sa ako rehoľná komunita modlíme spolu s vami sv. ruženec.

Veľkonočné Trojdnie budeme sláviť takto:

Zelený Štvrtok:

18:00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere

Veľký Piatok:

8:00 Ranné chvály a posvätné čítanie.

15:00 Obrady Veľkého piatku.

Biela Sobota:

8:00 Ranné chvály a posvätné čítanie.

19:30 Veľkonočná vigília.

Na Veľkonočnú nedeľu aj Veľkonočný pondelok bude sv. omša o 11:00.

Potom počas týždňa až do soboty bude sv. omša každý deň o 17.30.