Sväté omše

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
Kostol sv. Jakuba 6:30

18:00

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30

18:00

6:30

18:00 (mládežnícka)

6:30

18:00

7:00

9:00

11:00 (detská)

18:00

Kostol sv. Jána Bosca 19:00  19:00 8:00

10:00

19:00

Prejta 17:45 (LČ)  8:45
Kaplnka v cikrevnej škole 7:00 7:45
(prvý piatok
v mesiaci)
Kaplnka v domove dôchodcov 16:00
(prvý piatok
v mesiaci)
9:00

(sv. omše označené červenou farbou – nebývajú počas školských prázdnin)

(bohoslužby mimo poradia – slávnosť, sviatok)

LČ – Letný čas

ZČ – Zimný čas

Svätá spoveď

Kostol sv. Jakuba:

vždy počas sv. omše
Kostol sv. Jána Bosca:

20 min. pred sv. omšou

Osobne kedykoľvek po dohode s kňazom.