Stretnutie chlapov v Kaťáku

V sobotu 30.11. 2019 večer sa v Katolíckom dome stretli asi 50 muži z našej farnosti, aby si vypočuli prednášku dona Antona Červeňa.

Zdôraznil, že muž má vo svojej rodine nezastupiteľné miesto. Jeho funkciu porovnal k požiarnikovi, ktorý zachraňuje ľudí pri rôznych živelných pohromách.

zdroj: Internet

Podobne ako požiarnik, aj muž má byť v rodine viditeľný. Mal by vedieť čo a kedy má robiť, aby rodina fungovala a žila dôstojne a dobre.

Manželka a deti majú muža cítiť nielen ako živiteľa rodiny, ale aj ako starostlivého ochrancu a kňaza.

Muž by mal citlivo riešiť rôzne rodinné situácie, aby vedel kedy má byť náročný a prísny a kedy láskavý, alebo i málo viditeľný.

V ďalšej časti stretnutia sa don Anton Červeň porozprával s jednotlivými skupinami mužov, ktorí sa mu zmienili o svojich radostiach, ale i starostiach, ktoré prináša rodinný život v dnešnej uponáhľanej a náročnej dobe.

V závere stretnutia sa muži mohli navzájom porozprávať a vymeniť si skúsenosti z rôznych oblastí života.

Nechýbalo občerstvenie. Na záver sa viacerí nechali pozvať a zahrať si futbalový zápas. Bolo to prvé stretnutie. Ďalšie majú byť v priebehu budúceho roka.

Štefan Antalík