Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu

„Vzrastom malý, ale duchom veľký obor“. Takto charakterizoval pápež Pius XI. Dominika Savia, ktorý je patrónom ZŠ s MŠ v Dubnici nad Váhom. Pri príležitosti jeho sviatku sa každoročne koná športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu.

Na tohoročnom XXIV. ročníku konanom 5. mája 2017 organizujúca dubnická cirkevná škola privítala 250 chlapcov a dievčat z 11 škôl, ktorí si na mestskom štadióne TJ Spartak zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach:

  • beh na 60, 600, 800 a 1 000 m,
  • hod kriketom,
  • vrh guľou,
  • skok do diaľky,
  • skok do výšky.

Napriek zamračenej oblohe a chladnejšiemu počasiu sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín , z Katolíckej spojenej školy Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl: z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – Mgr. Ivana Berec Majorošová – vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, Mgr. Ivan Rajec – predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, don Jozef Ragula, don Peter Štellmach a sr. Edita Štefkovičová.

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie sponzorom športovej olympiády – Rade rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom a primátorovi Dubnice nad Váhom, Ing. Jozefovi Gašparíkovi. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu tohto hodnotného športového podujatia.

Veríme, že tento deň prispel k dôstojnej oslave sviatku patróna dubnickej cirkevnej školy, k formovaniu a upevňovaniu pekných vzťahov medzi cirkevnými školami a obohatil mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.

(Darina Drusová)