Školský prímestský tábor si „skočil“ do Bratislavy, „preplavil sa“ cez Trnavu, aby našiel poklad v Dubnici

Na prelome prázdnin od 31. júla do 4. augusta bol na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom už po siedmy raz tradičný letný prímestský tábor.

Pre milovníkov štatistických údajov dopĺňame, že na ňom bolo prihlásených 48 detí vrátane animátorov, čo boli väčšinou budúci deviataci, ale aj bývalí žiaci. Na všetko dohliadali pani učiteľky Andrea Kubová ASC, Eva Benková ASC a sr. Andrea Badíková FMA. Pomáhali aj p. Gabriela Krupová a Zdenka Šťastná. Do programu boli zapojené všetky základné zložky saleziánskej rodiny v Dubnici, okrem už spomenutých aj p. Karol Benko ASC a don Paľo Piatrov SDB, ktorý by mal v škole aj cez šk. rok zastupovať miestnu saleziánsku komunitu.

Pondelok zbehol v zoznamovačkách, potom deti vyrábali skupinové vlajky, vymýšľali pokriky, modlili sa na sv. omši, ale aj obedovali v Lavante. A hrali sa.

V utorok sa všetci vlakom vybrali na výlet do Bratislavy. Pri prezidentskom paláci vraj pre horúčavu nebola prezidentská stráž, no táborníci sa nedali odradiť a vybrali sa spoznávať naše hlavné mesto. O 12:00 sa pridali na sv. omšu v Dóme sv. Martina. Výrazne znížili vekový priemer účastníkov, chlapci miništrovali, dievčatá čítali čítania aj prosby. Nasledovala prehliadka mesta vláčikom Blaváčikom. Dobrá správa pre všetky princezné: na bratislavskom hrade už nie je drak. Plní dojmov nasadli na autobus smer letisko. Cieľom bola nová Jumparéna (pozn. pre nehovoriacich anglicky: čítaj džamp aréna). Majú tam 23 navzájom poprepájaných trampolín. Skrátka, pozemský raj pre skákaniachtivé deti. Poriadne vyskákaní večer dorazili do saleziánskeho mládežníckeho strediska na Miletičovej 7, kde „popapkali“ večeru (10 polmetrových pízz) a na prelome dní, keď si už ako-tak zvykli na stále cenganie električiek, sladko zaspali.

Streda začala o 7:30 rannou sv. omšou. Po raňajkách nasledovala rozlúčka s tamojšími saleziánmi aj s hlavným mestom a presun vlakom do Trnavy. Je tam nový aquapark s  tobogánmi, ktorý si deti do sýtosti užili.

Vo štvrtok už program tábora pokračoval opäť v Dubnici tradične netradičnou športovou olympiádou. Na školskom dvore aj v priľahlom parku celý deň prebiehali všemožné športové disciplíny.

Posledný deň nášho tábora bola pokladovka po meste. Deti hľadali odkazy, ktoré ich priviedli až na studničku nad záhradkami. Počas tejto cesty mali za úlohu nakúpiť čo najviac za 1€ a vymeniť čokoľvek za jeden klinec. Boli by ste prekvapení, čo všetko sa dá kúpiť za 1€. V cieli ich čakali adrenalínové lanové aktivity, chutný obed, záverečná sv. omša, aj vyhodnotenie tábora. Veľmi chutnou bodkou bola zmrzlina, ktorú si dali cestou domov.

Ešte raz veľká vďaka pedagógom ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, vďaka ktorým bolo možné prežiť taký krásny týždeň.

don Paľo Piatrov SDB