Saleziáni

My – Saleziáni dona Bosca – sme rehoľná kongregácia, v ktorej sme zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša spoločnosť 15 000 členov v 96 provinciách v 132 krajinách na všetkých kontinentoch. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

(zdroj: www.saleziani.sk)

 

Komunita v Dubnici nad Váhom

 

(Dubnická komunita s otcom provinciálom, júl 2017)


Pavol Piatrov – direktor

Narodil som sa vo Zvolene, som najstarší z 5 súrodencov. Pán Boh si ma „vytiahol“ z údržbárskej dielne v tamojšej ŽOS-ke. Som mu za to veľmi vďačný, lebo vďaka tomu som na svojej saleziánskej ceste stretol ohromne veľa vzácnych ľudí. Vrátane mojich spolubratov, s ktorými vám tu v Dubnici slúžime.


Peter Štellmach – vikár

Pochádzam z Banskej Bystrice, kde mi Pán Boh dal hneď tri veľké dary: rodinu (skvelých rodičov, dvoch starších bratov a mladšiu sestru), školu (jednu spolužiačku poznáte dokonca aj vy, sr. Danku FMA), a saleziánov (na naše sídlisko Sásová priniesli po páde totality atmosféru don Boscovho Valdocca). Keď si ma potom Pán Boh zavolal, ja som mu nevedel povedať nie, a tak som od roku 2006 šťastným saleziánom a od septembra 2014 aj kňazom. K vám do Dubnice som prišiel z Turína, kde som mohol pri don Boscovi študovať teológiu a špecializovať sa v morálke. Mojou úlohou je byť tu pre mladých a pomáhať v saleziánskej farnosti.


Marián Bielik – farár

Pochádzam zo Štiavnika. Na kňazstvo som sa pripravoval za totality, vysvätený som bol v roku 1990. Pôsobil som v Bratislave – Petržalke a v Žiline.


Peter Magura – delegát pre pastoráciu mládeže

Narodil som sa v Prešove. Študoval som na gymnáziu a po ukončení Fakulty managementu a ekonomiky v Zlíne som nastúpil do noviciátu. Saleziánom som od roku 2003. Saleziánske štúdiá som absolvoval v Žiline, pedagogickú dvojročnú prax v Novej Dubnici a následné teologické štúdia v Turíne. Prvé kňazské pôsobisko bolo v Partizánskom, kde som strávil 2 roky v oratóriu s mladými. V Dubnici som zodpovedný za pastoráciu mládeže a vypomáham vo farnosti.


Jozef Dömény – delegát pre saleziánsku rodinu

Po rokoch som sa vrátil k mojej „prvej láske“… Začínal som tu hneď, ako sme mohli vystúpiť na verejnosť (pôsobil som tu v rokoch 1990-1992) a teraz od roku 2012. Venujem sa rád pastorácii rodín, či už prípravou snúbencov, alebo stretávaním sa so spoločenstvami manželov, alebo aj individuálnymi stretnutiami s tými, ktorí sa chcú poradiť v otázkach manželstva. Mám na starosti aj knižnicu. Som rád, že mám živý kontakt aj s mladými na birmovaneckých stretkách.


Ján Drgoň – ekonóm

Pochádzam z Hlohovca. Je to mesto veľmi podobné Dubnici. Mám piatich súrodencov, všetko bratov. Študoval som na gymnáziu v Šaštíne, kde som bližšie poznal saleziánov, prácu s technikou a Sedembolestnú. V komunite robím ekonóma, praktické činnosti okolo domu, chodím do školy a robím majstra v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Mám rád prácu s drevom, hory a techniku. Som salezián koadjútor.


Jozef Kosmál čestný dekan

Narodil som sa 2.7.1929 v Kátlovciach (okr. Trnava). Saleziánov som spoznal v Šaštíne (september 1942) a saleziánom som sa stal zložením prvých sľubov v auguste 1948. Za kňaza ma vysvätil kardinál Korec v roku 1959. Počas komunistického režimu som bol na vojne (PTP) a neskôr v civilnom zamestnaní do roku 1974. Do pastorácie ma prijal nitriansky biskup Dr. Ján Pásztor, najskôr ako kaplána v Ilave a od roku 1977 ako správcu farnosti v Adamovských Kochanovciach. Do Dubnice nad Váhom som prišiel v roku 1995, kde slúžim ako penzista v pastorácii a kde som bol do roku 2015 delegátom pre saleziánov spolupracovníkov a pre stále rastúce Združenie Márie Pomocnice kresťanov. Podľa možností vypomáham vo farskej pastorácii.