Saleziáni

My – Saleziáni dona Bosca – sme rehoľná kongregácia, v ktorej sme zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša spoločnosť 15 000 členov v 96 provinciách v 132 krajinách na všetkých kontinentoch. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

(zdroj: www.saleziani.sk)

 

Komunita v Dubnici nad Váhom

(Dubnická komunita , október  2019)


Pavol Piatrov – direktor

Narodil som sa vo Zvolene, som najstarší z 5 súrodencov. Pán Boh si ma „vytiahol“ z údržbárskej dielne v tamojšej ŽOS-ke. Som mu za to veľmi vďačný, lebo vďaka tomu som na svojej saleziánskej ceste stretol ohromne veľa vzácnych ľudí. Vrátane mojich spolubratov, s ktorými vám tu v Dubnici slúžime.


Marián Bielik – farár

Pochádzam zo Štiavnika. Na kňazstvo som sa pripravoval za totality, vysvätený som bol v roku 1990. Pôsobil som v Bratislave – Petržalke a v Žiline.


Cyril Gajdoš 

Volám sa Cyril Gajdoš a teším sa na Vás v Dubnici. Narodil som sa v Leviciach a pochádzam z Čajkova. Doma som od malička miništroval a tak som sa stretol aj so saleziánmi, keď k nám jeden prišiel za farára. Bol som vtedy gymnazista a salezián Vojtech mi veľmi pomohol v problémoch mladosti.

Dubnica mi nie je celkom neznáma, hoci som už takmer dve desaťročia na východe Slovenska. Veď ako začínajúci salezián som pôsobil v Piešťanoch a pár krát som sa dostal aj k saleziánom do Dubnice. Už ako kňaz som zas bol v Žiline a tiež som cez Dubnicu často prechádzal, alebo sa tam aj zastavil. Zo záľub rád hrávam stolný tenis , čítam knihy a bicyklujem sa. Teším sa na pôsobenie u Vás a chcem sa Vám priznať, že sa už dlho za Vás modlím. Verím, že ma Pán bude u Vás požehnávať a navzájom si budeme pomáhať k spáse. Dubnická Panna Mária, oroduj za nás…


Anton Červeň 

Narodil som sa na Orave, ale väčšinu života som prežil v Prešove, Košiciach, Bardejove, Banskej Bystrici, Žiline či Londýne. Učil som liturgiku a pastorálku vyše 20 rokov v rôznych seminároch na Slovensku. Občas zájdem do rádia Lumen a mojou špecialitou je „mužská spiritualita“. Neviem presne, čo budem robiť a ako zapadnem, ale jedno sa chcem naučiť – mať vás rád. Ak sa mi to podarí, bude to veľký úspech. Nevynikám nijakými extra charizmami, ale môžem pospovedať, odslúžiť sv. omšu a niekoho pred kostolom pozdraviť. Modlite sa, aby som s Božou pomocou bol užitočný.


Vladimír Plášek

Narodil som sa v Bratislave. Mám dve staršie sestry. Študoval som vyučovanie matematiky a fyziky. Mám rád hory, knihy a šport. V roku 2016 som zložil večné sľuby v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 som prijal diakonskú vysviacku. Túžim ohlasovať Kristovu radostnú zvesť a spolu s druhými rásť v láske ku Kristovi a vo svätosti.


Ján Drgoň – ekonóm

Pochádzam z Hlohovca. Je to mesto veľmi podobné Dubnici. Mám piatich súrodencov, všetko bratov. Študoval som na gymnáziu v Šaštíne, kde som bližšie poznal saleziánov, prácu s technikou a Sedembolestnú. V komunite robím ekonóma, praktické činnosti okolo domu, chodím do školy a robím majstra v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Mám rád prácu s drevom, hory a techniku. Som salezián koadjútor.