Prípravy na Hollywood vrcholia

V pondelok 16. júla odchádza vyše 80 detí a animátorov spolu so saleziánmi a saleziánkami do Podskalia, kde zažijú hviezdny pobytový tábor Hollywood.

Sála Kaťáku sa premenila na tvorivú dielňu, kde vznikajú nové umelecké diela ako svetelné nápisy, pichľavý kaktus či Instagram rámik. Večer sa viacerí prichádzajú modliť ruženec za tábor a deti, ktoré naň prídu. Všetci sa už tešia na pondelok a zážitky, ktoré budeme tvoriť spoločne.