ONLINE PRIHLÁŠKA na letný pobytový tábor „Slovenská dedina“

Poď s nami!

Jednotný tábor pre všetky deti, ktoré ukončili tretí až deviaty ročník ZŠ sa odohrá v rekreačnom zariadení Podskalie, nachádzajúce sa neďaleko Považskej Bystrice v malebnej prírodnej scenérii Strážovských vrchov. Deti sa môžu tešiť na 6 dní plných akčného programu, hier, výletov a zážitkov, ktoré im už teraz chystá dvadsiatka našich animátorov pod vedením saleziánov a sestier saleziánok.

 

Ako a prečo robíme letné tábory?

Pobytové tábory boli dubnickou tradíciou a minulý rok sme po niekoľkoročnej prestávke opäť zažili ich silu a krásu. Pobytový tábor je možné zrealizovať pod jednou podmienkou: je za ním veľa nadšených ľudí, ktorí si „užívajú“ leto tak, že sa obetujú pre druhých. Nás motivuje viera a láska k mladým podľa vzoru don Bosca.

 

Termín 16. – 22.  júl 2017
Vek ukončený 3. – 9. ročník

(program bude spoločný, ale aj delený na starších a mladších)

Miesto Podskalie (pri Považskej Bystrici) www.podskalie.sk
Prihlasovanie do 16. júna 2017

ONLINE alebo cez vytlačenú prihlášku

 

Poplatok                                     

Celkové náklady na tábor na jedného účastníka sú cca 130 €. Poplatok zahŕňa stravu 6x denne, dopravu, tričko a materiál používaný na programe.

110

Pre tých, ktorí sa prihlásia a zaplatia do 31. mája.

120 €

Po 31. máji.

Ak sa prihlásite cez internet, suma na zaplatenie Vám príde v potvrdzujúcom maily.

Spôsob úhrady

  1. Prevodom na účet po prijatí potvrdzujúceho mailu, v ktorom nájdete Váš variabilný symbol. Do poznámky uveďte meno dieťaťa. Platbu treba vykonať najneskôr do 16.6.2017.
  2. Alebo osobne hotovosťou po sv. omši. Môžete ich dať ktorémukoľvek saleziánovi-kňazovi.

Storno podmienky:

  1. Pri odhlásení po 16.6.2017 sa vracia 70 % uhradenej sumy.
  2. Žiadajte mailom: magurasdb@gmail.com.

 

Informovaný súhlas, lekárske potvrdenie, čestné prehlásenie

V deň nástupu na tábor Vás láskavo žiadame priniesť vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré nájdete na vytlačenej prihláške alebo si ho môžete stiahnuť  tu:   (Podskalie 2017_cestne prehlasenie_lekarske potvrdenie_informovany suhlas)

Bez týchto potvrdení nebude dieťa prijaté na tábor!

 

Pre ONLINE prihlásenie kliknite na tento odkaz. 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“.