Pestré leto 2018


Skautský tábor

 • termín: 1.-9. júl 2018
 • miesto: lúka v blízkosti obce Kubrica
 • určený pre: členovia 52. zboru sv. Juraja
 • cena: 100€ (registrovaní členovia)
 • prihlasovanie: Skautský tábor 2018
 • fotky z minulého roka


Prímestský tábor „V NEZNÁMYCH VODÁCH“


Pobytový tábor „HOLLYWOOD“

 • termín: 16.-22. júl 2018
 • miesto: Podskalie
 • určený pre: dievčatá a chlapcov od 3. do 9. roč. ZŠ
 • cena: 120€
 • prihlasovanie: ONLINE
 • fotky z minulého roka


Prímestský tábor CZŠ „Preles“

 • termín: 30. júl – 3. august 2018
 • miesto: Dubnica nad Váhom + výlety mimo mesta
 • určený pre: deti od 7 do 15 rokov (prioritne z CZŠ, max. 45 detí)
 • cena: 50€
 • prihlasovanie: osobne na CZŠ do 29.6.
 • fotky z minulého roka

 Pozvánky na celoslovenské saleziánske akcie:


 Miništrantský tábor TYMIÁN

 • termín: 22.-28. júl 2018
 • miesto: Škutovky (pri Liptovskej Osade)
 • určený pre: chlapci miništranti od 10 rokov, ako aj pre SŠ a VŠ (MAXIštranti)
 • cena: od 87€
 • bližšie informácie
 • prihlasovanie: ONLINE


Výtvarnícky tábor SALEZIÁNSKY PLENÉR

 • termín: 19.-26. august 2018
 • miesto: Banská Belá (pri Banskej Štiavnici)
 • určený pre: chlapci a dievčatá od 13 do 26 rokov
 • cena: 100€
 • bližšie informácie
 • prihlasovanie:  ONLINE