Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého – 9. jún 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
V stredu je bl. Františka Kesyho a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

  1. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11.00 hod. bude odovzdávať provinciál don Jozef Ižold misijný kríž desiatim saleziánskym misijným dobrovoľníkom. Dve dobrovoľníčky sú z Dubnice nad Váhom. Po ranných sv. omšiach bude krátka prezentácia programu Adopcia na diaľku.
  2. Na budúcu nedeľu bude púť v Rajeckej Lesnej. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. Púť rodiny Nepoškvrnenej na Budkove bude 22. júna. Objednaný je autobus. Podrobnejšie informácie sú na výveske.
  4. Tento týždeň na uskutočňuje týždeň Charity. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Charity.
  5. Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla 1280 €. Pán Boh zaplať!