Oznamy na nedeľu Zjavenie Pána – 6. január 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka bl. Titusa Zemana, mučeníka.
Budúca nedeľa je nedeľa Krstu Pána.

1. Požehnanú „trojkráľovú“ vodu si môžete zobrať pri stolíku. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby požehnania, ktorá je vo vianočnom čísle Farských zvestí. Kto by chcel na požehnanie pozvať kňaza, nech si s konkrétnym kňazom dohodne osobne termín.
2. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
3. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.