Oznamy na nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 30. december 2018

Liturgický kalendár:
Zajtra je sv. Silvestra I. pápeža. Sv. omša bude vo farskom kostole o 6.30 hod. a popoludní o 16.00 hod. s poďakovaním na konci roka. V Prejte bude sv. omša tiež o 16.00 hod. s poďakovaním. Od 23.00 do 24.00 hod. bude vo farskom kostole tichá adorácia.
V utorok je Nový rok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú všade ako v nedeľu.
V stredu je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Sobota je prvá v mesiaci, fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Pozývame Vás na Vianočný koncert chrámového speváckeho zboru La Famiglia zo žilinského saleziánskeho domu. Koncert bude v našom farskom kostole v sobotu 5. januára o 16.30 hod.
2. Na vianočnú oferu ste venovali 3100 €. Pán Boh zaplať!
3. Pozývame miništrantov na maxistretko na budúcu nedeľu 6. januára o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
4. Oznamujeme, že od Nového roka sa zvýšila cena časopisu Diecéza na 1 €. Taktiež sa zvýšila cena Katolíckych novín na 70 centov.
5. Saleziánske misijné kalendáre a aj pohľadnice s pripomienkou na Pochod za život si môžete zo stolíka zobrať zadarmo.