Oznamy na nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 29. december 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je sv. Silvestra I. pápeža. Sv. omša bude vo farskom kostole o 6.30 hod. a popoludní o 16.00 hod. s poďakovaním na konci roka. V Prejte bude sv. omša tiež o 16.00 hod. s poďakovaním. Od 23.00 do 24.00 hod. bude vo farskom kostole tichá adorácia.
V stredu je Nový rok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú všade ako v nedeľu.
Vo štvrtok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
V piatok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš. Taktiež je prvý piatok v mesiaci.
Sobota je prvá v mesiaci, fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

  1. Zo stolíka si môžete zobrať Posolstvo diecézneho biskupa – jedno do rodiny, kde vychovávajú malé a dospievajúce deti, do ostatných rodín si môžete zobrať obrázok
    Ikonu svätej rodiny.
  2. Na vianočnú oferu ste venovali 3200 €. Pán Boh zaplať!
  3. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hod. Korunka, ale prvoprijímajúce deti s rodičmi budú mať stretnutie až po prázdninách v nedeľu 12. januára.