Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 30. máj 2021

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Justína, mučeníka.
V stredu je sv. Marcelína a Petra, mučeníkov.
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 18.00 hod. (po nej bude procesia). V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 18.45 hod.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Fatimský ruženec bude ráno po sv. omši, ktorá bude v riadnom čase, teda o 6.30 hod.
V sobotu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

  1. Miništrantské maxistretko bude dnes o 15.00 hod.
  2. Obnovujeme piatkové adorácie, zatiaľ od 15.00 do 16.00 hod. Povzbudzujeme k účasti.
  3. Na sv. omše budeme zapisovať v utorok po rannej a večernej sv. omši v sakristii farského kostola.
  4. V sobotu bude prvé sv. prijímanie detí na sv. omšiach o 9.00, 10.30, 12.00 hod. Deti prídu na sv. spoveď v piatok o 16.00 hod pred farský kostol.
  5. Tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli sčítať povzbudzujeme, aby tak urobili pomocou asistentov a nezabudli uviesť aj svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna. Dá sa urobiť na mieste zriadenom miestnym úradom, alebo si zavolať o službu mobilného asistenta (pozor na podvodníkov…).
  6. Kto chce podporiť pomník nenarodeným deťom, môže tak urobiť na farské číslo účtu uvedené na výveske.
  7. Sv. omša za don Jozefa Dvorského bude v našej farnosti v pondelok o 18.00 hod. vo farskom kostole
  8. Sestry oznamujú, že ešte stále je možnosť prihlásiť sa na letný prímestský tábor „Malý princ“ od 5. do 9. júla. (deti od ukončeného tretieho do siedmeho ročníka). Prvákov, druhákov a budúcich prvákov ZŠ pozývame na Minitábor Vesmírne dobrodružstvo v SCVČ Laura od 1. do 3. júla. Prihlášky nájdete v kostole. Viac informácii u sestry Fany.