Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 12. január 2020

Liturgický kalendár:
Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“.
V stredu je bl. Alojza Variaru, kňaza a rehoľníka.
V piatok je spomienka sv. Antona, opáta.

  1. Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Vás pozýva na tradičný ples rodičov a priateľov školy, ktorý bude 8. februára 2020 o 19.00 hod. v priestoroch reštaurácie Lavante v Dubnici. Vstupné je 25 € na osobu. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče pri kostole.
  2. Na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 1908 €. Pán Boh zaplať!
  3. Prosíme brigádnikov o pomoc pri odstrojení vianočného stromu v utorok od 9.00 hod.
  4. Pozývame na stretnutie mužov, ktoré bude v sobotu 25. januára o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
  5. Komu sa neušlo posolstvo biskupa na nedeľu Svätej rodiny, môže si zobrať zo stolíka (jedno do rodiny).