Oznamy na nedeľu Krst Krista Pána – 13. január 2019

Liturgický kalendár:
Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“.
V utorok je v saleziánskej rodine spomienka bl. Alojza Variaru, kňaza a rehoľníka.
Vo štvrtok je spomienka sv. Antona, opáta.

1. Oznamujeme priateľom cirkevnej školy a záujemcom o tradičný ples, ktorý bude 2.2.2019 v Lavante, že lístky si môžu zakúpiť v predajni Kasoče u pani Badačovej alebo na sekretariáte školy u pani Rajcovej.
2. Na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 1110 €. Pán Boh zaplať!