Oznamy na Kvetnú nedeľu – 14. apríl 2019

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 18.00 hod. a v Prejte
o 17.45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo
farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Ján Bosca o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 19.00 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným
čítaním. Poklona pri božom hrobe bude do 19.30 hod. O 19.30 hod. budú večerné chvály, ktoré sú v tento deň ešte zo soboty. Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole
o 20.00 hod. Na obrady si môžete priniesť sviece. V novom kostole bude Vigília taktiež o 20.00 hod.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Program slávení vo Veľkom
týždni nájdete aj vo Farských zvestiach.

  1. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní farského kostola v utorok 16.4. od 9.00
    do 12.00 hod.
  2. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia (v starom i novom kostole), budú
    mať nácvik na Zelený štvrtok o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
  3. Veľkonočný výlet bude na veľkonočný pondelok. Podrobnosti sa upresnia na budúcu
    nedeľu.
  4. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera.