Oznamy na 8. nedeľu cez rok – 3. marec 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Kazimíra.
V tomto týždni začína pôstne obdobie. V stredu je popolcová streda. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená: iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Obrad značenia popolom bude pri každej sv. omši. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 16.30 hod.

  1. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole.
  2. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
  3. Zbierka na nový kostol vyniesla 2930 €. Pán Boh zaplať!
  4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.