Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 6. máj 2018

Liturgický kalendár:
Na dnes pripadá sviatok sv. Dominika Savia.
Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami.
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca večer o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V piatok je ľubovoľná spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.

1. Pozývame deti do letného pobytového tábora a prímestského tábora. Všetky informácie sú na našej stránke. Prihlášky sú aj na stolíku.
2. Púť na Butkov bude 19. mája. Z Dubnice pôjde autobus spred kostola o 13.45 hod. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Na stolíku je knižka Ruženec so sestrou Faustínou (zdarma). Taktiež prišlo nové číslo časopisu Diecéza – cena je 50 centov.
4. Zbierka na seminár (pred 2 týždňami) vyniesla 1350 €. Zbierka na nový kostol (minulý týždeň) vyniesla 2650 €. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.