Oznamy na 6. nedeľu cez rok – 11. február 2018

Liturgický kalendár:
Na dnes 11. februára pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej a tiež 26. Svetový deň chorých.
V tomto týždni začína pôstne obdobie. V stredu je popolcová streda. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Obrad značenia popolom bude pri každej sv. omši. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 16.00 hod.

1. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole.
2. V pôste sa tiež zapojíme do zbierky Tehlička pre misie. Zapojiť sa možno odovzdaním milodaru  a nalepením tehličky na plagát v kostole pri bočnom oltári. Môžete sa zapojiť aj ako rodina. Na to slúžia materiály v obálke, ktorú si môžete zobrať zo stolíka. Tohtoročná zbierka je určená pre Keňu.
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.
4. Na Jarný prímestský tábor sa možno prihlásiť ešte do stredy 14. februára. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke saldub.sk
5. Oznamujeme že sme zakúpili nové auto Dacia Logan pretože staré auto Fiat Stilo už doslúžilo. Auto bolo zakúpené zo saleziánskych prostriedkov.
6. Pozývame deti na karneval dnes o 15.30 hod. do Katolíckeho domu.
7. Ak chcete, môžete venovať 2 % dane Domke, Laure alebo Cirkevnej škole či Skautom. Tlačivá budú na stolíku.
8. Vyšlo ďalšie číslo „Sviatočného zošita“ pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Príspevok 1 € môžete dať do zvončeka.
9. Dnes prijme biskupskú vysviacku náš spolubrat Vladimír Fekete v Azerbajdžane. Pamätajme na neho v modlitbe.