Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 10. máj 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.
V stredu je bl. Panny Márie Fatimskej (sestry FMA majú slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej).
Vo štvrtok je sviatok sv. Mateja, apoštola.
V sobotu je sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (v saleziánskej rodine tiež sv. Alojza
Orioneho, kňaza).

  1. Sv. omše sa konajú v pravidelných časoch, avšak s obmedzeným počtom veriacich.
    Preto otcovia biskupi naďalej dávajú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Seniorom odporúčame rannú nedeľnú sv. omšu o 7.00 hod, ale môžu prísť aj na iné sv. omše. Ostatní veriaci môžu využiť aj nádvorie kostola. Aj pred kostolom treba dodržiavať bezpečné vzdialenosti 2m. Tento týždeň budú sv. omše v pracovný deň aj o 12.00 hod.
  2. Kto chce zapísať sv. omšu (na máj, jún) môže tak urobiť v sakristii.