Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 7. apríl 2019

Liturgický kalendár:
V tomto týždni sa neslávia žiadne spomienky. Budúca nedeľa je Kvetná.

 1. V sobotu 13. apríla bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 15.00 do
  17.00 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. V Prejte sa bude spovedať v piatok od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.30 do 17.30 hod. Program spovedania je aj vo farských zvestiach.
 2. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 9. apríla dopoludnia. Prosíme,
  aby ste nám ich nahlásili v sakristii.
 3. Udeľovanie sviatosti pomazania chorých v kostole bude zajtra (v pondelok) o 18.00 hod. vo farskom kostole.
 4. Dnes bude Korunka Božieho milosrdenstva na Kalvárii po krížovej ceste.
 5. Povzbudzujeme k adorácii rodín v stredu 10. apríla od rannej sv. omše do 20.00 hod. vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.
 6. Stretnutie mladých s otcom biskupom v Žiline – Kvetný víkend – bude v sobotu a v nedeľu. Podrobnejší oznam je na výveske. Kto má záujem, je treba sa zaregistrovať na stránke www.mladez.dcza.sk.
 7. Zápis žiakov do 1. ročníka cirkevnej školy sv. Dominika Savia bude 11. – 12. apríla od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list.
  Zápis detí do materskej školy bude od 15. apríla do 15. mája. Viac informácií ako aj
  formulár žiadosti do MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.
 8. Ďakujeme mamám, ktoré pripravili polievku na podujatie „Podeľme sa“ spojené so zbierkou. V našej farnosti sa vyzbieralo 635 €. Pán Boh zaplať!