Oznamy na 5. nedeľu cez rok – 9. február 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Školastiky, panny.
V utorok je spomienka Panny Márie Lurdskej.
V piatok je sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa v našej diecéze sviatok hlavných patrónov.

  1. Prihlášky na prímestský tábor sú na stolíku. Animátori majú prípravné stretnutie dnes o 16.00 hod. v Katolíckom dome.
  2. Budúcu nedeľu 16. februára 2020 pozývame deti i rodičov na rodinný karneval do katolíckeho domu o 15.30 hod. Do súťaže o najkrajšiu masku sa môžu zapojiť masky detí i rodinné masky. Tešíme sa na vás.
  3. Pozývame Vás na stretnutie s hosťom Dáriom Hatokom, bývalým riaditeľom a konateľom televízie Lux. Stretnutie bude v sobotu po večernej sv. omši v Katolíckom dome.
  4. Miništrantské maxistretko bude dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.