Oznamy na 5. nedeľu cez rok – 4. február 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
V utorok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov.
Vo štvrtok ja sv. Jozefíny Bakhity, panny.
V sobotu je spomienka sv. Školastiky, panny.

1. Pozývame rodiny na stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové stretnutie v Írskom Dubline dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. (Stretnutie bude po Korunke, ktorá sa koná o 15.00 hod. v kostole)
2. Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva pozýva na duchovné cvičenia do Krakova. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Pripomíname, že vo farskom kostole bývajú vešpery každú nedeľu o 17.30 hod., taktiež býva adorácia každý štvrtok po večernej sv. omši a každý piatok od 15.00 do 17.15 hod.