Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 22. marec 2020

Liturgický kalendár:
V stredu je slávnosť Zvestovanie Pána.

  1. Verejné sväté omše ani iné pobožnosti v tomto týždni nebudú. Sväté omše slúžime
    súkromne. Môžete sa s nami spojiť v slávení aj prostredníctvom internetu tento
    týždeň o 17:30 hod. Link nájdete na našej stránke www.saldub.sk.
  2. Kto by sa chcel vyspovedať, nech osobne alebo telefonicky požiada kňaza.
    Spovedáme vonku pred kostolom
  3. Na budúci víkend sa mení čas zo zimného na letný.