Oznamy na 4. nedeľu cez rok – 28. január 2018

Liturgický kalendár:
V utorok je ľubovoľná spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza a rehoľníka.
V stredu je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza. Slávnostná sv. omša bude v utorok 30. 1. o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Po nej bude občerstvenie na nádvorí. Môžete priniesť koláče…
V piatok je sviatok Obetovanie Pána. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Hromničné sviece požehnáme pri večernej sv. omši vo farskom kostole, v kostole sv. Jána Bosca aj v Prejte.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 7:30 hod., po nej bude fatimský ruženec.

1. Na budúci týždeň o 15:30 hod. bude v Katolíckom dome stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové stretnutie rodín v Írskom Dubline.
2. Na sv. omše na marec apríl budeme zapisovať vo štvrtok po rannej sv. omši a večer po adorácii.
3. Zbierka na nový kostol vyniesla 3295 €. Pán Boh zaplať!