Oznamy na 4. nedeľu cez rok – 2. február 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
V stredu je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
Vo štvrtok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, (japonských) mučeníkov.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle. Chvály tento raz nebudú.
V sobotu je sv. Jozefíny Bakhity, panny.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka. O 15.30 hod. pozývame do Katolíckeho domu na akadémiu k don Boscovi.
  2. Pozývame deti do jarného prímestského tábora. Prihlášky sú na stolíku pod chórusom
    aj v Katolíckom dome.
  3. Kto chce prispieť dvomi percentami dane na Domku, tlačivo nájde na stolíku.
  4. Miništrantské maxistretko bude v nedeľu 9.2.2020 o 15:00 v Katolíckom dome.