Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 23. december 2018

Liturgický kalendár:
Zajtra je štedrý deň. Ráno bude sv. omša o 7.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Polnočné sv. omše sú v kostole sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 24.00 hod.
V utorok je slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.
V stredu je druhý deň oktávy Narodenia Pána a zároveň sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.
Vo štvrtok je sviatok sv. Jána, apoštola.
V piatok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.
Na budúcu nedeľu sa slávi Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

1. Na Božie narodenie bude vianočná ofera.
2. Ďakujeme všetkým brigádnikom a všetkým, ktorí pripravovali Vianočné sviatky v obidvoch kostoloch aj v Prejte.
3. Kto má záujem o koledovanie, môže sa zapísať do zoznamu pod chórusom. Zbierku Dobrá novina môžete podporiť aj odovzdaním milodaru kostolníkom v sakristii.
4. Vstupenky na tradičný ples Cirkevnej školy (2. februára v Lavante) si môžete zakúpiť za zvýhodnenú cenu ešte do konca roka na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče.
5. Zbierka na Nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2900 €. Pán Boh zaplať!