Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 22. december 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je štedrý deň. Ráno bude sv. omša o 6.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Polnočné sv. omše sú v kostole sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 22.00 hod.

V stredu je slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.

Vo štvrtok je druhý deň oktávy Narodenia Pána a zároveň sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.

V piatok je sviatok sv. Jána, apoštola.

V sobotu je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.

Na budúcu nedeľu sa slávi Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

  1. Na Božie narodenie bude vianočná ofera.
  2. Pozývame na predstavenie živého betlehemu, ktoré bude v dubnickom kaštieli dnes o 12.15 a 15.00 hod.
  3. V pondelok o 16.00 hod. bude v Katolíckom dome obnova pre mladých. Osobitne pozývame bývalých „birmovancov“, ktorí sa u nás pripravovali na birmovku. Bude možnosť sa aj vyspovedať a večer o 18.00 hod. bude v kostole spoločná sv. omša.
  4. Betlehemské svetlo budú skauti rozdávať tradične na štedrý deň od 13.00 do 15.00 hod. v obidvoch kostoloch.
  5. Tí, ktorí chcú prijať na Vianoce koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíšu do zoznamu na stolíku pod chórusom. Koledovať sa bude na Štefana 26. decembra. Kto chce, môže podporiť Dobrú novinu aj v sakristii.
  6. Miništranti budú mať maxistretko v piatok o 15.00 hod.
  7. Pozývame aj na spoločného Silvestra do Katolíckeho domu. Tento raz v štýle súťaží, hudby a občerstvenia. Podrobnejší oznam je na výveske.
  8. Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Vás pozýva na tradičný ples rodičov a priateľov školy, ktorý bude 8. februára 2019 o 19.00 hod. v priestoroch reštaurácie Lavante v Dubnici. Vstupné je 25 € na osobu. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče pri kostole. Výťažok z plesu bude použitý na budovanie detského ihriska pre škôlkarov.