Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Slávnosť Krista Kráľa – 24. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice.
V sobotu je sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Budúca nedeľa je 1. adventná.

  1. Pozývame všetkých miništrantov na Miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
  2. Sestry saleziánky pozývajú v sobotu 30.11. do Súkromného centra voľného času Laura na výrobu adventných vencov od 15.00 do 18.00 hod.
  3. Stretnutie pre chlapov („chlapské stretko“) s donom Antonom Červeňom v sobotu novembra o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
  4. Lístky na Trojkráľový koncert kapely Boží Šramot a Gospel Family je možné zakúpiť od 25. novembra. Podrobnejší oznam je na výveske.