Oznamy na 34. nedeľu cez rok – 25. november 2018

Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka sv. Ondreja, apoštola.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začne o hodinu neskôr – 7.30 hod.
Budúca nedeľa je prvá adventná.

1. Na sv. omše na január a február začneme zapisovať až v pondelok 3. decembra po rannej a večernej sv. omši.
2. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
3. Sestry saleziánky pozývajú v sobotu do súkromného centra voľného času na výrobu adventných vencov od 14.00 do 16.00 hod.
4. Pozývame Vás na adventný koncert ZUŠ v sobotu o 15.30 hod. do farského kostola.
5. Stretnutie slobodných, ktorí hľadajú partnera bude 3. decembra v Žiline. Podrobnejší oznam je na výveske.
6. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2890 €. Pán Boh zaplať! Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.