Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 18. november 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka Obetovanie Panny Márie.
Vo štvrtok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
V piatok je sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka.
V sobotu je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, (vietnamských) mučeníkov.
Budúca nedeľa je slávnosť Krista Kráľa.

1. Diecézna charita povzbudzuje k zapojeniu sa do zbierky potravín v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco v dňoch 22. – 24. novembra. Do tejto akcie je zapojená predajňa Tesco v Novej Dubnici.
2. Pripomíname, že adorácia vo farskom kostole býva každý štvrtok po večernej sv. omši a taktiež každý piatok od 15.00 do 17.15 hod. (v prvý piatok spojená s chválami do 17.45 hod.). V nedeľu o 17.30 hod. bývajú večerné chvály. Pravidelný duchovný program počas roka je vyvesený aj na vstupnej bráne pred farským kostolom.