Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 17. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov.
V stredu je bl. Anny Kolesárovej, panny a muč. (slávi sa len v Košickej arcidiecéze)
Vo štvrtok je spomienka Obetovanie Panny Márie.
V piatok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je slávnosť Krista Kráľa.

  1. Miništrantské maxistretko bude na budúcu nedeľu o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
  2. Stretnutie pre chlapov („chlapské stretko“) s donom Antonom Červeňom bude v sobotu 30. novembra o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
  3. V sobotu 23. novembra sa uskutoční koncert Základnej umeleckej školy v kostole sv.
    Jakuba o 15.30 hod.
  4. Kapela Boží Šramot a Gospel Family budú mať tradičný „Trojkráľový koncert“. Lístky sa začnú predávať 25. novembra. Podrobnejší oznam je na výveske.