Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 15. november 2020

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
V stredu je výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov.
V sobotu je spomienka Obetovanie Panny Márie.
Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa.

  1. Od pondelka (16.11.) platia nové pravidlá pre slúženie sv. omše.
  2. Sv. omše budú v riadnom čase. Naviac budú sv. omše v nedeľu pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a ich rodičov, o 11.00 hod. v novom kostole a o 12.00 hod. vo farskom kostole. Vo farskom kostole budú naviac sv. omše pre mládež v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 10.00 hod.
  3. V kostole bude obmedzený počet miest – šachovnicové sedenie. Miesta sú vyznačené zelenými bodmi. Sv. prijímanie sa bude dávať na ruku (do úst iba v prípade objektívnej nemožnosti). Na sv. omši sú povinné rúška, odstupy a dezinfekcia rúk. Naďalej platí dišpenz biskupov od účasti na sv. omši. Iste všetci vieme, že situácia je stále vážna a že o uvoľnenie, ktoré sa ťažko dosiahlo, môžeme ľahko prísť. Preto Vás prosíme o dôsledné zachovávanie týchto pravidiel.
  4. Sv. prijímanie, ktoré sme dávali o 8.00 a 19.00 hod., už dávať nebudeme.
  5. Spovedáme pred a počas sv. omší.
  6. Na našom You Tube kanáli budeme vysielať sv. omše len v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. + príhovor „Nad nedeľným slovom“ bude naďalej k dispozícii.
  7. Pre pandémiu bude možné získať odpustky za zosnulých celý november. Viac info na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023033