Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 4. november 2018

Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.
V sobotu je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

1. Prišlo nové číslo časopisu Diecéza. Cena je 50 centov.
2. Kto chce, môže si pri stolíku zakúpiť „sviečku za nenarodené deti“. (Príspevok 1 € je pre Fórum života).
3. Dnes zavíta do našej farnosti kňaz Pavol Hudák, rektor domu bl. Anky Kolesárovej, ktorý sa veľmi zaslúžil v procese jej blahorečenia. Sv. omšu bude celebrovať o 9.00 hod. vo farskom kostole a popoludní (po Korunke k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bude vo farskom kostole o 15.00 hod.) bude mať prednášku. Srdečne Vás všetkých pozývame, osobitne mladých ľudí.