Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 3. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa.
V sobotu je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
  2. Deň otvorených dverí v saleziánske odbornej škole v Žiline bude 16. novembra a 6.
    decembra. Podrobnejší oznam je na výveske.