Oznamy na 30. nedeľu cez rok – 28. október 2018

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok, 1. novembra, je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú všade ako v nedeľu. Pobožnosť na cintoríne bude poludní o 15.00 hod.
V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
Spovedáme celý týždeň počas bohoslužieb.
V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá začne o 7.30 hod.

1. Úplné odpustky za duše v očistci možno získať 2. novembra pri návšteve kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Otče náš a Verím v Boha. Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra. Okrem toho možno získať odpustky pre duše v očistci návštevou cintorína, kde sa aspoň v mysli treba pomodliť za zosnulých.
Tieto odpustky možno získať od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky a to je sväté prijímanie v ten deň, modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu aj k všednému.
2. Kto chce, môže si zakúpiť „sviečku za nenarodené deti“. (Príspevok 1 € je pre Fórum života).
3. Sv. omše v Prejte budú bývať v zimnom období o 16.30 hod.
4. Stretnutie Ružencového bratstva bude už v stredu 31.10. 2018 o 17.00 hod. vo farskom kostole.
5. Zbierka na misie, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla v našej farnosti 1820 €. Pán Boh zaplať!