Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 5. máj 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Dominika Savia, v saleziánskej rodine sviatok.
V sobotu je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Po nej bude mať v kostole prednášku prof. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Pozývame Vás využiť túto výnimočnú príležitosť.
  2. V stredu bude púť na Turzovku. Podrobnejšie informácie sú na výveske.
  3. Diecézne stretnutie Modlitby matiek bude 18. mája v Žiline. Podrobnejší oznam je na výveske.
  4. Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera. V seminári v Nitre bude deň otvorených dverí (podrobnejší oznam je na výveske). Taktiež bude zbierka na seminár (u nás, podľa zmluvy s biskupom, na formáciu saleziánov).