Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 15. apríl 2018

Liturgický kalendár:
Nastávajúci týždeň je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Týždeň vrcholí budúcou nedeľou Dobrého Pastiera.
V sobotu je sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi.

1. Stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové Stretnutie rodín v Dubline bude dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Pozývame aj nové rodiny.
2. Pozývame všetkých miništrantov na púť do Šaštína PUMIN 2018, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. apríla v Národnej Bazilike. Prihlásiť sa možno v sakristii najneskôr do piatku 20. apríla.
3. Farnosť Rajecké Teplice pozýva na púť k sv. Gianne Mollovej 28. – 29. apríla. Podrobnejší oznam je na výveske.
4. Púť k Matke všetkých národov bude v Nitre v sobotu 12. mája. Podrobnejší oznam je na výveske.
5. Dievčatá z Dolného Kubína nacvičili divadlo Pollyanna, ktoré prídu zahrať k nám do Katolíckeho domu na budúcu nedeľu 22. apríla o 15.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Vstupné dobrovoľné.
6. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.